Exploring Britain by train? Train times, station information, tickets and more at the ABC Railway Guide

Parishes and settlements in Conwy

Abergele Community

Abergele   Belgrano   Pensarn   St George  

Betws Yn Rhos Community

Betws-yn-Rhos   Dawn   Dolwen   Llanelian yn-Rhs   Trofarth  

Betws-y-Coed Community

Betws-y-Coed  

Bro Garmon Community

Capel Garmon   Capel Siloam   Melin-y-coed   Nant-y-Rhiw   Nebo   Padog  

Bro Machno Community

Carrog   Cwm Penmachno   Dinas Mawr   Penmachno  

Caerhun Community

Castell   Llanbedr-y-cennin   Rowen   Tal-y-Bont   Ty'n-y-groes  

Capel Curig Community

Capel Curig  

Cerrigydrudion Community

Cefn-brith   Cerrigydrudion   Glasfryn   Pentre-llyn-cymmer  

Colwyn Bay Community

Bryn-y-maen  

Conwy Community

Conwy   Deganwy   Esgyryn   Gyffin   Llandudno Junction   Pabo   Tywyn  

Dolgarrog Community

Dolgarrog  

Dolwyddelan Community

Blaenau Dolwyddelan   Dolwyddelan   Pentre-bont   Pont-y-pant  

Eglwysbach Community

Brymbo   Eglwysbach   Pentre'r Felin   Rhandir   Tal-y-cafn  

Henryd Community

Henryd   Llechwedd  

Kinmel Bay and Towyn Community

Kinmel Bay/Bae Cinmel   Towyn   Ty-mawr  

Llanddoged and Maenan Community

Brynmorfudd   Llanddoged   Tan-lan  

Llanddulas and Rhyd-y-Foel Community

Llanddulas   Rhyd-y-foel   Terfyn  

Llandudno Community

Bryn Pydew   Craig-y-don   Glanwydden   Llandudno   Llanrhos   Penrhyn Bay/Bae-Penrhyn   Penrhyn side  

Llanfair Talhaiarn Community

Llanfair Talhaiarn   Moelfre  

Llanfairfechan Community

Garizim   Llanfairfechan   Nant-y-felin   Nant-y-pandy  

Llanfihangel Glyn Myfyr Community

Llanfihangel Glyn Myfyr  

Llangernyw Community

Cefn-coch   Gell   Gwytherin   Hendre-ddu   Llangernyw   Pandy Tudur   Pennant   Pentre Isaf   Ty'r-felin-isaf  

Llangwm Community

Dinmael   Llangwm   Maerdy   Ty-nant  

Llannefydd Community

Bont-newydd   Cefn Berain   Llannefydd  

Llanrwst Community

Llanrwst  

Llansanffraid Glan Conwy Community

Bryn-rhys   Chweffordd   Dolwyd   Graig   Llansanffraid Glan Conwy   Pentrefelin  

Llansannan Community

Bryn Rhyd-yr-Arian   Bylchau   Groes   Llansannan   Rhydgaled   Tan-y-fron   Tynyfedw  

Llysfaen Community

Bryn Dulas   Llysfaen   Mynydd Marian   Pentre-uchaf  

Mochdre Community

Mochdre  

Old Colwyn Community

Colwyn Bay/Bae Colwyn   Old Colwyn   Penmaen Rhs  

Penmaenmawr Community

Capelulo   Dwygyfylchi   Penmaenan   Penmaenmawr  

Pentrefoelas Community

Pentrefoelas   Rhydlydan  

Rhos-on-Sea Community

Llandrillo-yn-Rhs   Rhs-on-Sea  

Trefriw Community

Trefriw  

Ysbyty Ifan Community

Ysbyty Ifan  

Share |